Text

Membrii Consiliului Director au stabilit cu unanimitate de voturi următoarele:

1. Acordarea creditelor se va face numai dacă împrumutatul are deja fondul constituit, nefiind acceptată varianta în care fondul va fi reținut din împrumutul acordat;

2. Metodologia de cordare a creditelor va fi întocmită de către președintele C.A.R.D. și va respecta următoarele reguli :

 1. TAXA DE ÎNSCRIERE ÎN C.A.R. DECUS
 • Membrii asociaţi -30 lei
 • TAXA PENTRU REÎNSCRIERE -100 lei
  • Reînscrierea se poate face o singură dată
 • CUM SE PLĂTESC COTIZAŢIILE LUNARE ÎN ANUL 2023 și 2024
  • Varianta agreata:
   • Membrii asociaţi şi Soţ/Soţie membru asociat:
    • sumă fixă lunară – 25 lei;
  • Suma maximă admisă depusă la fondul social în cursul anului -6000 lei;
 • FONDUL SOCIAL MINIM LA ÎNSCRIERE
  • 100 lei pentru membrii care nu doresc un împrumut imediat;
  • 250 lei minim pentru membrii care doresc împrumut imediat , diferenţa de fond social necesară completării sumei pentru dobândirea împrumutului se va reţine din împrumutul acordat cu suportarea tarifului care rămâne în vigoare în anul 2023 și în anul 2024.
 • După constituirea unui fond social de 6000 lei, nu se mai admit depuneri la fondul social, fiind obligatorie achitarea contribuţiei lunare pentru menţinerea continuităţii calităţii de membru.
 • Membrii care au constituit un fond social de 6000 lei nu mai sunt obligaţi să achite cotizaţia lunară doar contribuţia lunară.
 • Membrii care sunt în pericol de excludere (chiar excluşi și trecuți pe lista de aşteptare) și doresc să se reactiveze pot achita contribuţia pentru perioada restantă și cotizaţia pe anul în curs.
 • Restituirea cotizaţiilor:

  Membrii C.A.R. Decus au dreptul de a solicita retragerea parţială sau retragerea totală în următoarele condiţii :

  • nu are sold la împrumut;
  • dacă se depune cerere pentru restituirea parţială sau totală ;
  • dacă depunere cerere de compensare sau se face compensare din oficiu (când împrumutul + alte cheltuieli ajunge la nivelul cotizaţiei depuse);
  • dacă este în poziţia de exclus din calitatea de membru și trecut în contul de aşteptare;

  Restituirea cotizaţiei se face numai titularului în baza următoarelor documente:

  • cerere de retragere parţială sau totală, cerere de compensare dacă este cazul;
  • Copie C.I./B.I.
  • Ultimul fluturaş cu situaţia soldului personal;

  5. CUM SE ACHITĂ CONTRIBUŢIILE ÎN ANUL 2023 și 2024

  • Contribuţia anului 2023 și 2024 este de 10 lei/lună şi este obligatorie pentru toţi membrii asociaţi, soțul/soția acestora, care solicită înscrierea în cadrul C.A.R. Decus – conform statut C.A.R. Decus.

  Reglementări privind împrumuturile

  1. Împrumuturile se acordă membrilor Asociaţiei C.A.R. Decus – din fondul pentru împrumuturi - constituit din suma totală a cotizaţiilor depuse de către membrii asociaţi în funcţie de :
  • Fondul social(cotizaţia depusă) acumulată de solicitant până la data contractării împrumutului;
  • Cuantumul salariului;
  • Plata la zi a cotizaţiei şi contribuţiei;
  • Achitarea la zi a ratelor la împrumutul anterior.
 • Numărul maxim de rate, consecutive şi egale, la rambursare este de 12 luni;
 • Împrumutul maxim este de 4 ori fondul social (cotizaţia depusă), dar nu mai mult de 12.000 lei;
 • Raport cotizaţie/împrumut
  • 1X4=de 4 ori cotizaţia(fondul acumulat), pentru împrumuturi până la 12.000 lei- fiind necesar un girant pentru 6000 lei împrumutaţi;
 • Calculul numărului de rate se face ţinând cont de valoarea salariului – în aşa fel încât valoarea ratelor să nu depăşească 40% din cuantumul salariului, asigurând solicitantului minimul de subzistenţă legal şi în aceeaşi măsură siguranţa că împrumutul va putea fi returnat.
 • Dobânda se stabilește la primirea împrumutului și se reține conform graficului de rambursare la fel ca și rata lunară. Rata dobânzii rămâne fixă în raport cu nivelul initial şi se aplică până la încetarea contractului.
 • Pe toată perioada rambursării împrumuturilor, beneficiarii acestora nu pot solicita retragerea, retragerea parţială în numerar din fondul social depus, transferarea sau încetarea plăţii cotizaţiei şi contribuţiei.
 • TIPURI DE ÎMPRUMUTURI

  I. Împrumut la nivelul fondului social(cotizaţiei) – la data solicitării împrumutului

  1. Sunt acele împrumuturi :
  • În limita a 97% - din valoarea fondului social constituit pentru membrii asociaţi care prezintă adeverinţă tip C.A.R.D.;
  • Acesta trebuie rambursat în termen de maxim 6 luni - pentru care se calculează dobânda maximă de 5 % la valoarea ceditului (15% an) și care se acordă cu respectarea următoarelor condiţii :
   • Pot beneficia de acest tip de împrumut și soții/soțiile membrilor asociaţi;
   • Pot beneficia de acest tip de împrumut - rău platnicii.
   • Acordarea creditului va fi stabilită după analiza financiară , făcută de către personalul desemnat.
   • Se acordă în exclusivitate titularului sau soțului pentru soție și invers sau împuternicitului.

  II. Împrumut cu dobândă de maxim 7% la valoarea creditului (21% an)

  1. Sunt acele împrumuturi în valoare de până la 5000 lei(cinci mii lei) care trebuie rambursate în termen de maxim 6 luni - pentru care se calculează dobânda de maxim 7 % și care se acordă cu respectarea următoarelor condiţii :
  • Se poate acorda de două ori pe an;
  • La a doua solicitare într-un an, dobânda va fi în funcţie de suma împrumutată conform metodologiei;
  • Pot beneficia de acest tip de împrumut și soții/soțiile membrilor asociaţi;
  • Nu beneficiază de acest tip de împrumut - rău platnicii.
  • Acordarea creditului va fi stabilită după analiza financiară , făcută de către personalul desemnat.

  III. Împrumut cu dobândă de maxim 9 % la valoarea creditului (21% an)

  1. Sunt acele împrumuturi în valoare cuprinsă între 5001 lei(cinci mii unu lei) și 9000 (nouă mii lei), care trebuie rambursate în termen de maxim 9 luni - pentru care se calculează dobânda de maxim 9 % și care se acordă cu respectarea următoarelor condiţii :
  • Se poate acorda o dată pe an;
  • Pot beneficia de acest tip de împrumut și soții/soțiile membrilor asociaţi;
  • Nu beneficiază de acest tip de împrumut - rău platnicii.
  • Acordarea creditului va fi stabilită după analiza financiară , făcută de către personalul desemnat.

  IV. Împrumut cu dobândă de maxim 12 % la valoarea creditului(21% an)

  1. Sunt acele împrumuturi în valoare cuprinsă între 9.001 lei(nouă mii unu lei) și 12.000 (doisprezece mii lei), care trebuie rambursate în termen de maxim 12 luni - pentru care se calculează dobânda de maxim 12 % și care se acordă cu respectarea următoarelor condiţii :
  • Nu pot beneficia de acest tip de împrumut și soții/soțiile membrilor asociaţi;
  • Nu beneficiază de acest tip de împrumut - rău platnicii.
  • Acordarea creditului va fi stabilită după analiza financiară , făcută de către persolanele desemnate . - Se va menține protocolul de colaborare cu S.N.P.R Decus avand ca obiect dezvoltarea organizațiilor și creșterea numărului de membri; - Efectuarea de demersuri pentru încheierea de convenții cu instituțiile publice ale căror lucrători sunt membri ai C.A.R.D., al căror scop să fie reținerea sumelor datorate C.AR.D. pe ștatele de plată.