Imprumuturi DECUS

Casa De Ajutor Reciproc DECUS

I. Împrumut la nivelul fondului social

Împrumut în limita a 97% din valoarea fondului social pentru membrii asociați.

Acesta trebuie rambursat în termen de maxim 6 luni - pentru care se calculează dobânda maximă de 5 % la valoarea creditului şi care se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

  • - Acordarea creditului va fi stabilită după analiza financiară, făcută de către persoanele desemnate.

*se acordă în exclusivitate titularului sau soţului pentru soţie şi invers sau împuternicitului

II. Împrumut cu dobândă de maxim 7% la valoarea creditului

Sunt acele împrumuturi în valoare de până la 5000 lei(cinci mii lei) care trebuie rambursate în termen de maxim 6 luni - pentru care se calculează dobânda de maxim 7 % şi care se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

  • - Se poate acorda de două ori pe an;
  • - La a doua solicitare într-un an, dobânda va fi în funcţie de suma împrumutată conform metodologiei;
  • - Acordarea creditului va fi stabilită după analiza financiară, făcută de către persoanele desemnate.

III. Împrumut cu dobândă de maxim 9 % la valoarea creditului

Sunt acele împrumuturi în valoare cuprinsă între 5001 lei(cinci mii unu lei) şi 9000 (nouă mii lei), care trebuie rambursate în termen de maxim 9 luni - pentru care se calculează dobânda de maxim 9 % şi care se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

  • - Se poate acorda o dată pe an;
  • - Acordarea creditului va fi stabilită după analiza financiară, făcută de către persoanele desemnate.

IV. Împrumut cu dobândă de maxim 12 % la valoarea creditului

Sunt acele împrumuturi în valoare cuprinsă între 9.001 lei(nouă mii unu lei) şi 12.000 lei (doisprezece mii lei), care trebuie rambursate în termen de maxim 12 luni - pentru care se calculează dobânda de maxim 12 % şi care se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

  • - Acordarea creditului va fi stabilită după analiza financiară, făcută de către persoanele desemnate.

Reținerea sumelor datorate către C.A.R.D. se va efectua prin reținerea acestora pe statele de plată, acolo unde C.A.R.D. are încheiate convenții.